• TURINYS Įvadas 2 Santrauka 4 Summary 5 Marketingo reikšmė UAB „Septynios sferos“ veiklai 6 1.1 Paslaugų marketingo samprata ir reikšmė 6 1.2 UAB „Septynios sferos“ marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos 8 2 UAB „Septynios sferos makro ir mikro aplinkos analizė 12 2.1 UAB „Sept

  1682 0
 • Įvadas Bet kokia įmonė veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi gaminti ir pateikti vartotojams tokias prekes, kurios tenkintų jų poreikius ir jie norėtų ir galėtų jas įsigyti. Todėl įmonės vadovybė, marketingo specialistai turi nuolat stebėti aplinką,

  839 0
 • Konkuravimo strategijos Turinys Įvadas.................................................................................................................................................3 1. Konkurencinės strategijos samprata...........................................................................

  2689 0
 • 1. TARPTAUTINIO VERSLO IR EKSPORTO SAMPRATA Kiekviena šalis ir jos ūkio subjektai yra suinteresuoti, kad šalies ekonomika būtų kuo labiau išvystyta ir subalansuota. Svarbią šalies ekonomikos struktūros dalį sudaro jos ūkio tarptautiniai ekonominiai ryšiai. Ūkio subjektai, veikiantys rinkos sąlygo

  3406 0
 • 1. ĮVADAS Žmogus – vienintelė būtybė žemėje, kuri tenkindama savo komunikacinius ir informacinius poreikius yra taip tobulai išvysčiusi jų kūrimo, perdavimo ir gavimo mechanizmą. Komunikaciniai procesai skirtinga forma ir laipsniu pasireiškia visose žmogaus veiklos s

  2396 0
 • ĮVADAS Šio darbo tema yra etika ir socialinė atsakomybė reklamoje. Nagrinėjamas klausimas yra aktualus šiuolaikinėje visuomenėje, taip pat ir reklama pasaulyje, kur dažnai nepaisomos paprasčiausios moralinės normos, neatsakoma už savo poelgius ir veiksmus. Šiandien daugiau ar mažiau kie

  3263 0
 • Šiandien rinkodaros žinių reikia įvairiose verslo srityse dirbantiems įmonių vadovams, nekreipiant dėmesio į tai ar ta įmonė teikia paslaugas, ar gamina ir parduoda prekes. Taip pat reikia žinoti ką reikia daryti kuriant palankias sąlygas lietuviškų prekių gamybos ir ypač jų pardavimo vidaus ir

  1581 0
 • Turinys: Turinys .................................................................................................... 2 1.Įvadas ................................................................................................... 3 2.Reklamos esmė 2.1 Reklamos praeitis ir šiolaikinės reklamos

  2224 0
×
×