• Testas 1. Kas yra filosofija, religija, teologija? Žodis „filosofija“ yra graikiškos kilmės ir reiškia išminties meilę. Šis žodis dar buvo vartojamas prieš Sokratą. Tačiau tiktai Sokratas šiam žodžiui suteikė patvarią reikšmę. Platonas filosofiją apibrėžia kaip grožio, išminties ir tiesos meilę.

  1586 0
 • Santrumpos BZ Laikraštis Bažnyčios Žinios LG Dogminė Konstitucija apie Bažnyčią Lumenm Gentium MND Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinis laiškas Mane nobiscum Domine 1Kor Pirmasis laiškas Korintiečiams Apd Apaštalų darbai Apr Apreiškimas Jonui Jn Evangelija pagal Joną Lk Evangelija pa

  976 0
 • Dievas,mūsų kūrėjas, davė mums kalbą, kuria jis gali būti išsakomas, nes tikėjimas ateina klausant ir mūsų liežuviai paskelbia Dangų kitiems. Bet kai Viešpats ateina kaip jaunikis, asmuo, nėra ką pasakoti, tik pasitikti ir priimti. Bendraujame su Juo vieni be žodžių, be minčių, sukeliančių daugybę k

  955 0
 • Nėra jokios ne tik individualios, bet ir socialinės veiklos, kuri neturėtų ir kuriai nereikėtų specialaus dievo, garantuojančio bendrijos pastovumą. Visur, kur junginį ar bendriją jungia į vieną visumą pavienio valdovo galia, jai reikalingas atskiras dievas. Psaulyje yra ne viena religija, kiekviena

  3539 0
 • ĮVADAS Krikščionybė, kaip ir judaizmas yra gana aiškiai etinė religija ta prasme, kad ji nepripažįsta galutinio tarnystės Dievui ir moralinio elgesio atskyrimo. Du pagrindiniai įsakymai – mylėti Dievą ir mylėti artimą – eina kartu ir papildo vienas kitą. Apskritai religijos yra etinės minties mo

  1391 0
 • Islamas yra viena iš pagrindinių pasaulio religijų. Žodis “Islamas” reiškia “paklusnumą” arba “nuolankumą” Allaho valiai, kuris yra vienintelis Dievas. Musulmonai – tai ir yra tie pasišventę žmonės. Pagrindinis Islamo tikėjimas: nėra kitų dievų tik Allaha dievas vienas ir Muhamedas yra jo pranašas.

  4671 0
 • TURINYS ĮVADAS I. VISUOMENĖS KAITA IR NAUJASIS RELIGINGUMAS 1. Naujojo religingumo samprata 2. Sektos sąvoka ir jos vartojimas 3. Religinių judėjimų klasifikacija 4. Naujasis religingumas Lietuvoje II. KRIKŠČIONIŠKOJI TRADICIJA IR NAUJIEJI KRIKŠČIONIŠKI JUDĖJIMAI 1. Krikščioniško

  2475 0
 • ĮVADAS Specialioji moralinė teologija nagrinėja žmogaus elgesį įvairiose gyvenimo srityse ir situacijose. Ji vadovaujasi bendrosios moralinės teologijos principais, kuriuos pritaiko atskiroms žmogaus veiksmų sritims. Todėl ši knyga studijuotina po pirmojo “Krikščioniškosios etikos” tomo – Ben

  4385 0
 • TURINYS 1 psl. ........................................................................................................................Turinys 2 psl. ........................................................................................................ Pasaulio religijos 6 psl. ......

  2211 0
 • Tolerantiškas krikščionis? (Tolerancija – Lotyniškai reiškia kantriai pakeliantis, iškenčiantis.) Įvadas arba kodėl rašau šita tema: Krikščionybė vyraujanti religija Lietuvoje. Esame krikščionys, todėl tai jau yra pliusas gvildenant šią temą. Tuo labiau šiandien yra labai daug kalbama,

  763 0
×
×