• Didžiųjų pasaulinių religijų tradicijos kiekviena savaip sprendžia vyro ir moters santykį bei jų statuso visuomenėje ir Dievo akivaizdoje klausimą. Islamo religijoje, o per ją ir musulmoniškose kultūrose, šis klausimas buvo aktualus jau nuo pranašo Mahometo laikų . Būtent Mahometas, kurio lūpom

  2504 0
 • VELYKOS 2008m. TURINYS Velykos- tai... ................................................................3psl. Pavadinimo kilmė.........................................................4psl. Papročiai

  3277 0
 • Konfucianizmas Konfucianizmas ("intelektualų mokykla") – Kinijoje atsiradusi ir po Rytų Aziją paplitusi etinė ir filosofinė sistema, neretai priskiriama prie religijų. Svarbiausiu autoritetu dažniausiai laikomas žymus kinų mąstytojas, kurio mokymai darė didelę įtaką kinų, japonų, korėjiečių, v

  3466 0
 • Šeima ir jaunimas kas tai? Šeimos instituciją ardantys veiksniai ir jaunimo pastoracijos uždaviniai Šeima – santuoka. Kas yra santuoka? Visų pirma santuokinę sandorą kuria vyras ir moteris sukuri

  1194 0
 • Turino Drobulė. Katalikų relikvija – drobulė su kraujo dėmėmis, Bažnyčios identifikuojama su Kristaus įkapine drobule, o dėmės – su jo žaizdų antspaudais ir laikoma Turine (Italija). Bažnyčia teikia, kad iš pradžių, drobulę saugojusi Jeruzalės bendruomenė, arabams perėmus Jeruzalę, drob

  1076 0
 • Judas – Jėzaus išdavikas ar išlaisvintojas? 20-ajame amžiuje Egipte buvo rastas 17 šimtmečių smėlyje gulėjęs kelių lapų 3-4-ojo šimtmečio rankraštis senąja koptų kalba, pavadintas Judo evangelija. Ištyrus nustatyta, kad tai yra originalo, parašyto 2-ajame šimtmetyje graikų kalba, vertimas. Turiny

  815 0
 • Vilniaus Universitetas Filosofijos fakultetas Bendrosios psichologijos katedra Šeimos etika, šeimos planavimas, rengimasis krikščioniškai šeimai. Postmoderni šeima ir jos perspektyvos Referatas Vilnius, 2006

  2493 0
 • Vestuvės, įprasminančios žmogaus gyvenimą, yra kartu ir dvasinis tapsmas. Mūsų protėviams jos buvo virsmas – misterija, apimanti ir mirtį, ir gimimą, keičianti visą tolesnį žmogaus gyvenimą. Rengiantis vestuvėms, būtina ne tik pasiruošti suorganizuoti įvairius atrakcijonus, bet ir paskaityt

  2887 0
 • Dievų trejybė Baltų dievų trejybė tiek pagal horizontalią (kairėje Patrimpas, centre svarbiausiasis dievas Perkūnas, dešinėje Pikuolis), tiek pagal vertikalią padėtį, atitinka pasaulio erdvės modelį: viršus – vidurys - apačia, arba dangus – žemė - požemis. Šis dievų išdėstymas atitinka ir laiko s

  1474 0
 • Turinys Įvadas¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________________________________________________P. 2. A. Šventybės pažinimo ir patyrimo būdai žmogaus gyvenime: A.1. Dievo pažinimas prigimtiniu protu__________________________P. 4. A.2. Valia___________________________________________________P. 6. A.3

  1155 0
×
×