• AMŽINASIS MOKYMAS: INDUIZMAS Religinė tendencija, kurią vadiname induizmu, formavosi ne mažiau kaip 5000 metų. Tačiau toks jo pavadinimas žinomas tik maždaug nuo 1200, kai užpuolikams musulmonams teko atskirti Indijos tautų tikėjimą nuo savojo. Induizmas kilęs iš persų kalbos žodžio hindu, kuris

  9885 0
 • Nežinau kodėl pasirinkau temą apie mirtį, bet manau krikščionybėj vienas iš svarbiausių dalykų yra tikėjimas pomirtiniu pasauliu ir mirties reikšmė. Šiais laikais daugybė žmonių pasirenka jų manymu lengviausią kelią, prieštaraujantį Kristaus mokymui- savižudybę. Atrodo taip turėtų

  2238 0
 • Manis (216-276) Mesapotamijos gimęs persų pranašas, įkūrė dualistinę religiją, kurią jis skelbė esant galutiniu visuotiniu apreiškimu. Pranašas Manis 1970 atrastas graikiškas pergamentas, Kelno rankraštis, patvirtino arabų teiginį, jog Manis augęs tarp elchazaitų; tai žydų – krikščionių

  955 0
 • Bahaizmo religija laiko save Dievo visai žmonijai apreikštuoju žodžiu. Ji išsirutuliuoja iš dviejų religinių pranašautojų, gyvenusių XIX a. Persijoje, mokymo. Pirmasis iš mokytojų buvo Mirza Ali Muhamedas (1820-50), pasivadinęs Babu, kas reiškė “vartai”. Jis tikėjo esąs paskutinis iš ilgos eilė

  1201 0
 • Gnostikai buvo įvairių religinių sąjūdžių pirmaisias krikščionybės amžiais sekėjai, kurie skelbė išganymą per “slaptą žinojimą” (gnosis). Apie šiuos sąjūdžius, žinomus gnosticizmo vardu, rašoma II a. Bažnyčios tėvų veikaluose, kur į įvairias gnostikų grupes žiūrima kaip į eretiškus krikščionybės išk

  1048 0
 • PASAULIO RELIGIJOS Adventistai – protestantų sektos, skelbiančios greitą antrąjį Kristaus atėjimą. Tikėjimo pagrindai – buvusio baptistų pamokslininko V.Miulerio (1782–1849, JAV) idėjos. V.Miuleris skelbė, kad Kristus ateisiąs 1844. Dabar gausiausia yra septintosios dienos adventistų sekta. Jos na

  1152 0
 • Islamas – arabiškas žodis po Muhamedo įgavęs religinę reikšmę, kuria ženklinama Korano ir Muhamedo religija. Gramatiškai islamas – tai vadinama ketvirtoji taisyklingo negalininkinio kamieno salima veiksmažodinė forma, reiškianti „būti saugiam" , „būti apsaugotam" ir pan. Kitomis formomis jis gali re

  1635 0
 • Budizmas yra nepaprastai sena filosofija kilusi Indijoje. Budistai netiki dievikąja būtybe, vadinama Dievu tačiau jie tiki dievikąja realybe. Kadangi jie netiki įasmenintu Dievu todėl jie nekalba maldų. Bet kai kurie meldiasi Budai. Budistai tiki, kad Buda gyvena kiekviename i mūsų. Budizmo pradinin

  1792 0
 • Budizmas yra nepaprastai sena filosofija kilusi Indijoje. Budistai netiki dievikąja būtybe, vadinama Dievu tačiau jie tiki dievikąja realybe. Kadangi jie netiki įasmenintu Dievu todėl jie nekalba maldų. Bet kai kurie meldiasi Budai. Budistai tiki, kad Buda gyvena kiekviename i mūsų. Budizmo pradinin

  0 0
×
×