KROVINIO VEŽIMO ORGANIZAVIMAS

[pic]

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS

TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA

VEŽIMŲ TECHNOLOGIJOS

KURSINIS PROJEKTAS

KROVINIO VEŽIMO ORGANIZAVIMAS

Darbą
atliko: VOV-1 gr.stud. D.Litvinavičius

Darbą
priėmė: doc. dr. D. Bazaras

VILNIUS, 2004

TURINYS

ĮVADAS........................
....................3

1. TEORINĖ – METODINĖ

DALIS........................

4

1. Transporto rūšies ir priemonės

parinkimas....................

..4

2. Krovinio gabenimo maršrutų

parinkimas....................

..4

3. Krovinio pakuotės

parinkimas....................

.........5

4. Krovinio gabenimo dokumentacija. Krovinio gabenimo teisinis

aspektas......5

5. Darbo laiko sąnaudos pagrindiniame ir alternatyviame

maršrute..........6

6. Bendras krovinio pristatymo laikas pagrindiniame ir alternatyviame

maršrute...7

1.7 Bendra krovinio pristatymo kaina pagrindiniame ir
alternatyviame maršrute.....9

1. PRAKTINĖ

DALIS.......................

...........9

1. Transporto rūšies ir priemonės

parinkimas....................

...9

2. Krovinio gabenimo maršrutų

parinkimas....................

...10

3. Krovinio pakuotės

parinkimas....................

........10

4. Krovinio gabenimo dokumentacija. Krovinio gabenimo teisinis

aspektas......11

5. Darbo laiko sąnaudos pagrindiniame ir alternatyviame

maršrute..........14

6. Bendras krovinio pristatymo laikas pagrindiniame ir alternatyviame

maršrute....14

2.7 Bendra krovinio pristatymo kaina pagrindiniame ir
alternatyviame maršrute.

Palyginamoji kaštų analizė
maršrutuose.......................
.14

3. IŠVADOS IR
SIŪLYMAI........................
......17

4.
REZIUME.......................
................18

5.
SUMMARY.......................
..............18

Literatūros

sąrašas......................

............19

Priedai......................

..................20

Pagrindinis ma

a
aršrutas

Alternatyvus maršrutas

CMR vaštaraštis

Mercedes – Benz 308D Sprinter techninės charakteristikos

ĮVADAS

Darbo tikslas – parengti tarptautinio pervežimo projektą.

Krovinio pakrovimo vieta – Druskininkai, Lietuva.

Krovinio iškrovimo vieta – Milanas, Italija.

Krovinys – stiklas.

Krovinio kiekis – 2 tonos.

Krovinio pristatymo laikas – iki 7 dienų.

Kursinio projekto uždaviniai:

1. Parinkti transporto rūšį ir transporto priemonę.

2. Parinkti pagrindinį ir alternatyvų krovinio gabenimo maršrutą.

3. Parinkti kroviniui tinkamą pakuotę.

4. Aprašyti reikiamą krovinio gabenimui dokumentaciją bei įvertinti

teisinį krovinio gabenimo aspektą.

5. Apskaičiuoti darbo laiko sąnaudas pagrindiniame ir alternatyviame

maršrute.

6. Apskaičiuoti bendrą krovinio pristatymo laiką pagrindiniame ir

alternatyviame maršrute.

7. Apskaičiuoti bendrą krovinio pristatymo kainą pagrindiniu bei

alternatyviu maršrutu.

8. Atlikti palyginamąją kaštų analizę pasirinktais maršrutais.

Kursinio projekto tyrimo ob

b
bjektas – konkretaus maršruto skaičiavimas.
Kursiniame projekte aš parengiau 2 maršrutus:

• Pagrindinį (žr. 1 priedą);

• Alternatyvų (žr. 2 priedą).

Išanalizavau krovinio savybes ir apimtį, atlikau kelių tinklo bei
infrastruktūros analizę ir parinkau transporto priemonę.

Atlikau visų transporto rūšių analizę. Atlikau kelių tinklo bei
infrastruktūros analizę, ištyriau kriminogeninę situaciją, apskaičiavau
kitų transporto rūšių i
i
išlaidas ir pristatymo laiką, bei kokybę.
Išanalizavus krovinį parinkau transporto priemonę. Surinkau informaciją
apie vežimui reikalingus dokumentus, jų gavimo kainą ir laiką, bei kuro
kainas. Parenkant maršrutą atlikau eilių pasienyje analizę, apskaičiavau
vidutinį prastovos vidurkį. Atlikau analizę krovinio pakuotės parinkimui ir
reikalavimams. Sužinojau pakuotės pirkimo, nuomos, krovos darbų, dokumentų
tvarkymo ir draudimų kainas. Išanalizavau vairuotojo darbo ir poilsio laiko
reikalavimus. Apskaičiavau automobilio eksploatacines išlaidas.

1. TEORINĖ – METODINĖ DALIS

1. Transporto rūšies ir priemonės parinkimas

Transportas – ūkio šaka apimanti krovinių ir keleivių vežimą įvairiomis
transporto priemonėmis. Bendrą transporto sistemą sudaro automobilių,
geležinkelių, vandens, oro, vamzdynų transportas ir elektros perdavimo
linijos. Transporto rūšies parinkimą lemia daug veiksnių, susijusių su
kelių tinklu ir krovinio savybėmis (verte, apimtimi, vežimų dažnumu).
Atlikus siuntėjo, gavėjo ir tranzitinių valstybių kelių tinklų analizę ir
atsižvelgus į krovinio savybes parinkau automobilių transportą. Pasirinkimą
lėmė tankus kelių tinklas kiekvienoje valstybėje ir

r
r mažas krovinio kiekis.
Geležinkelių transportas šiuo atveju netinka dėl neoperatyvumo, kurį lemia
skirtingas geležinkelio vėžės plotis atskirose valstybėse. Jūrų transportas
netinka, nes vežamo krovinio apimtis maža, per trumpas pristatymo terminas
ir per didelis atstumas. Pervežimo oro transportu kaina gali viršyti kainą
pačio krovinio, o tai ekonomiškai neefektyvu.

Stiklas yra vežamas sukrautas vertikaliai į tam skirtus specialius
stiklo konteinerius, kuriuos galima pakrauti ir iškrauti šakiniais
krautuvais. Kadangi krovinys yra įpakuotas ir taip apsaugotas nuo aplinkos
poveikio, jį galima vežti bet kokiu bortiniu sunkvežimiu ar mikroautobusu,
kurį gali aptarnauti šakinis krautuvas. Aš pa
a
asirinkau automobilį su tentu,
nes vežant krovinius tarptautiniais maršrutais, krovinys turi būti
plombuojamas, o tai įmanoma atlikti tik furgonams arba tentiniams
sunkvežimiams, kurie apsaugo krovinį nuo aplinkos poveikio ir grobstymo.

1.2 Krovinio gabenimo maršrutų parinkimas

Rinkdamas krovinio gabenimo maršrutą įvertinau tokius veiksnius:

1. Transporto rūšį;

2. Transporto priemonę;

3. Kelių tinklą;

4. Muitinės postus;

5. Kelio dangą;

6. Infrastruktūrą ( degalinės, stovėjimo aikštelės, nakvynės

galimybės, maitinimo įstaigos, policijos postai, techninės

pagalbos stotys);

7. Apribojimus ir leidimus ( gali būti susiję su oro sąlygomis,

valstybinėmis šventėmis kelio darbais, paros laiku).

1.3 Krovinio pakuotės parinkimas

Kad krovinys būtų saugiai pakrautas, iškrautas, gabenamas ir saugomas
nuo sugadinimo jis yra įpakuojamas.

Pakuotė turi atitikti vežamo krovinio rūšį ir savybes, kad užtikrintų
saugų krovinio transpotravimą, turi būti pakankamai patvari, kad būtų
galima naudoti krovos mechanizmus. Vežant krovinį įpakuotą, jo masė
išreiškiama dvejopai:

• netto – krovinio masė,

• brutto – krovinio masė su tara.

Stiklas yra pakuojamas į specialius kontenerius, sukraunant stiklo
lakštus vertikaliai. Stiklo konteineris gaminamas iš medžio ir pritaikytas
kelti krovos mechanizmais. Stiklas yra sunkus ir kraunamas vertikaliai,
todėl priskiriamas pavojingiems kroviniams (virtimo atveju), todėl negalima
jo krauti keliais aukštais. O krovinys supakuotas į konteinerius bus
lengviau ir greičiau pakraunamas bei iškraunamas, be to, padidės krovinio
saugumas tiek vežimo metu tiek nuo grobstymo. Taigi parenkant pakuotę
įvertinami tokie veiksniai:

• gaminio savybės;

• transporto priemonė;

• transporto rūšis;

• transportavimo sąlygos;

• taisyklės ir standartizacija;

• transportavimo rizika;

• žymėjimai (informacija apie krovinį);

• krovinio vieneto forma.

1.4 Krovinio gabenimo dokumentacija. Krovinio gabenimo teisinis aspektas

Maršrutas Druskininkai – Milanas yra tarptautinis. Tokiems vežimams
reikia turėti Valstybinės kelių transporto inspekcijos išduotą licenciją,
suteikiančią teisę vežti krovinius tarptautiniu maršrutu, išskyrus atvėjus,
kai tokios licencijos nereikia arba leidimą.

Vairuotojas turi turėti tokius dokumentus:

1. Asmens pasą;

2. Vairuotojo pažymėjimą (konkrečios kategorijos);

3. Tachografo registracijos lapą.

Transporto priemonės dokumentai:

1. Transporto priemonės registracijos pažymėjimas.

2. Tarptautinės techninės apžiūros talonas.

3. Žalia tarptautinė draudimo kortelė arba ES galiojantis civilinės

atsakomybės draudimas.

4. Atskiri leidimai įvažiuoti į kiekvieną valstybę.

Krovinio dokumentai:

1. CMR važtaraštis (3 priedas).

2. TIR knygelė (pagal TIR konvenciją gabenami kroviniai šalių

pasienių muitinėse neapmokestinami importo ir eksporto muitais,

mokesčiais ir užstatais).

3. Sąskaita – faktūra (krovinį lydintis dokumentas).

4. CMR draudimas.

5. Vežimo sutartis.

1.5 Darbo laiko sąnaudos pagrindiniame ir alternatyviame maršrute

Kursiniame projekte apskaičiavau darbo laiko sąnaudas pagrindiniame ir
alternatyviame maršrutuose.

Į darbo laiko sąnaudas įeina:

• vežimo trukmė magistraliniais keliais;

• vežimo trukmė miesto keliais;

• vežimo trukmė krašto keliais;

• vežimo trukmė rajoniniais keliais;

• vairuotojo poilsio laikas;

• grįžimo laikas;

• paklaidos laikas.

Laiko skaičiavimas vežant krovinį atliekamas pagal formulę:

Pagrindiniam maršrutui

[pic]

čia:

t1 – vežimo trukmė magistraliniais keliais;

t2 – vežimo trukmė krašto keliais;

t3 – vairuotojo poilsio laikas;

Poilsio ir darbo režimą reglamentuoja L.R. Vyriausybės nutarymas Nr. 587
nuo 2003m. 05 14d.

Po 4.5 valandų vairavimo, jei dar neprasidėjo poilsio periodas,
vairuotojas turi daryti bent 45 minučių pertrauką.

Šią pertrauką galima išskirstyti į 15 minučių poilsio intervalus,
paskirstant juos per šį vairavimo periodą.

Per parą vairuotojas turi nepertraukiamai ilsėtis mažiausiai 11 valandų.
Šis periodas ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę gali būti sutrumpintas
iki 9 nepertaraukiamų poilsio valandų su sąlyga, kad iki sekančios savaitės
pabaigos jam bus garantuotas ekvivalentiškas neišnaudoto poilsio laikas.

t4 – grįžimo laikas;

Skaičiuojamas taip pat, kaip ir nuvykimo laikas. Grįžimo laikas yra
trumpesnis nes supaprastinamos muitinės procedūros.

t5 – paklaidos laikas;

Kiekvienai operacijai numatytas skirtingas paklaidos laikas. Minimalus
paklaidos laikas yra 10 minučių, o maksimalus 60 minučių.

Alternatyviam maršrutui

[pic]

čia:

t1 – vežimo trukmė magistraliniais keliais;

t2 – vežimo trukmė krašto keliais;

t3 – vežimo trukmė miesto keliais;

t4 – vežimo trukmė rajoniniais keliais;

t5 – vairuotojo poilsio laikas;

t6 – grįžimo laikas;

t7 – paklaidos laikas.

1.6 Bendras krovinio pristatymo laikas pagrindiniame ir alternatyviame

maršrute

Kursiniame projekte taip pat apskaičiavau bendrą krovinio pristatymo
laiką dviejuose maršrutuose.

Į šį laiką įeina:

• užsakymo priėmimo ir dokumentų tvarkymo laikas;

• laikas krovinio pakavimui;

• laikas krovos darbams;

• vežimo trukmė magistraliniais keliais;

• vežimo trukmė krašto keliais;

• vežimo trukmė miesto keliais;

• vežimo trukmė rajoniniais keliais;

• vairuotojo poilsio laikas;

• laikas muitinės procedūroms;

• grįžimo laikas;

• paklaidos laikas.

Laiko skaičiavimas vežant krovinį atliekamas pagal formulę:

Pagrindiniam maršrutui

[pic]

čia:

t1 – užsakymo priėmimo ir dokumentų tvarkymo laikas. Į šį laiką įeina
užsakymo priėmimas iš užsakovo, užsakymo patvirtinimas, transporto
priemonės paieška, dokumentų paruošimas;

t2 – laikas, numatytas pakavimui. Laikas priklauso nuo krovinio apimties
ir pakuotės tipo;

t3 – laikas krovos darbams. Šis laikas priklauso nuo krovinio apimties
ir krovimo įrangos;

t4 – vežimo trukmė magistraliniais keliais;

t5 – vežimo trukmė krašto keliais;

t6 – vairuotojo poilsio laikas;

t7 – laikas muitinės procedūroms;

t8 – grįžimo laikas;

t9 – paklaidos laikas.

Alternatyviam maršrutui

[pic]

čia:

t1 – užsakymo priėmimo ir dokumentų tvarkymo laikas;

t2 – laikas numatytas pakavimui;

t3 – laikas krovos darbams;

t4 – vežimo trukmė magistraliniais keliais;

t5 – vežimo trukmė krašto keliais;

t6 – vežimo trukmė miesto keliais;

t7 – vežimo trukmė rajoniniais keliais;

t8 – vairuotojo poilsio laikas;

t9 – laikas muitinės procedūroms;

t10 – grįžimo laikas;

t11 – paklaidos laikas.

1.7 Bendra krovinio pristatymo kaina pagrindiniu bei alternatyviu maršrutu

Bendra krovinio pristatymo kaina dviems maršrutams apskaičiuojama
įvertinus visas patirtas išlaidas nuo užsakymo priėmimo iki pristatymo
gavėjui.

Į šias išlaidas įeina:

• dokumentų rengimas;

• pakavimas;

• amortizacinės išlaidos;

• eksploatacinės išlaidos;

• vairuotojo, transporto priemonės ir krovinio draudimas;

• vairuotojo darbo laiko apmokėjimas;

• krovos darbai;

• kuro sąnaudos;

• kelių mokesčiai;

• nenumatytos išlaidos.

Atlikau tyrimus ir apskaičiavau bei palyginau gabenimo kaštus kiekviename

maršrute.

1. PRAKTINĖ DALIS

1. Transporto rūšies ir priemonės parinkimas

Kelių transporto pasirinkimą lėmė tankus kelių tinklas kiekvienoje
valstybėje ir sąlyginai mažas krovinio kiekis. Geležinkelių transportas
šiuo atveju netinka dėl neoperatyvumo, kurį lemia skirtingas geležinkelio
vėžės plotis atskirose valstybėse Jūrų transportas netinka, nes vežamo
krovinio apimtis maža, per trumpas pristatymo terminas ir per didelis
atstumas. Pervežimo oro transportu kaina gali viršyti kainą pačio krovinio,
o tai ekonomiškai neefektyvu.

Stiklo vežimui iš Druskininkų į Milaną pasirinkau automobilių
transportą. Šiam vežimui labiausiai tiks krovininis mikroautobusas 2,5 t
keliamosios galios sunkvežimis Mercedes – Benz 308D Sprinter (pateiktas 4
priede), kurio kaina 7240 eurai.

2. Krovinio gabenimo maršrutų parinkimas

Atlikau šių valstybių: Lietuvos, Lenkijos, Šveicarijos, Austrijos,
Vokietijos ir Italijos kelių tinklo analizę ir pasirinkau pagrindinį ir
alternatyvų maršrutus.

Maršruto pradžia – Druskininkai, Lietuva, pabaiga – Milanas, Italija.
Pagrindinis maršrutas tranzitu eina per Lenkiją, Vokietiją, Austriją ir
Šveicariją, o alternatyvus – per Lenkiją, Vokietiją, Austriją ir
Šveicariją. Parenkant maršrutus atsižvelgiau į kelių tinklą,
infrastruktūrą, galimas nakvynės ir kuro pylimo vietas. Abiem maršrutais
yra gerai išplėtotas kelių tinklas, daug galimų motelių nakvynei, tankus
degalinių bei techninio aptarnavimo tinklas.

Vežant krovinį pagrindiniu maršrutu reikia atlikti muitinės procedūras
trijuose pasienio postuose ir dvejose teritorinėse muitinėse. Važiuojant
alternatyviu maršrutu muitinės procedūros būtų atliekamos dviejuose
pasienio postuose ir dvejose teritorinėse muitinėse. Pagrindinis maršrutas
yra trumpesnis 22,8 km.

Pagrindinio maršruto bendras ilgis yra 1871,4 km.

Alternatyvaus maršruto bendras ilgis yra 1894,2 km.

Maršrutai pateikiami 1 ir 2 prieduose.

Milane praleidžiamas savaitinio poilsio laikas ir grįžtama tuo pačiu
maršrutu.

3. Krovinio pakuotės parinkimas

Stiklas yra vežamas sukrautas vertikaliai į tam skirtus specialius
stiklo konteinerius, kuriuos galima pakrauti ir iškrauti šakiniais
krautuvais. Kadangi krovinys yra įpakuotas ir taip apsaugotas nuo aplinkos
poveikio, jį galima vežti bet kokiu bortiniu sunkvežimiu, kurį gali
aptarnauti šakinis krautuvas. Aš pasirinkau automobilį su tentu, nes vežant
krovinius tarptautiniais maršrutais, krovinys turi būti plombuojamas, o tai
įmanoma atlikti tik furgonams arba tentiniams sunkvežimiams, kurie apsaugo
krovinį nuo aplinkos poveikio ir grobstymo.

Kadangi stiklas į konteinerį gali būti kraunamas tik vertikaliai ir yra
pakankamai sunkus, todėl negalima konteinerių krauti keliais aukštais, nes
krovinys pavojingas virtimo atžvilgiu. Stiklo tankis ( = 2500 kg/m3.

Stiklo lakšto matmenys (mm): 1100 x 730 x 5

Konteinerio išoriniai matmenys (mm): 1200 x 800 x 1000

Konteinerio pirkimo kaina – 51 Lt

Į vieną konteinerį telpa 100 stiklo lakštų. Tarpai tarp konteinerio rėmo
ir stiklo užpildomi medžio drožlėmis.

1 pav. Stiklo konteinerio matmenys.

NETTO masė -1000 kg. BRUTTO masė – 1052,3 kg.

Konteinerio šone nupiešiami įspėjamieji ženklai: “atsargiai dūžta” ir
“nevartyti”.

Iš viso bus du konteineriai, kurie bus kraunami į automobilio kėbulą
išligai simetrijos ašies vienas paskui kitą ir tvirtinami įtempiamais
diržais.

4. Krovinio gabenimo dokumentacija. Krovinio gabenimo teisinis aspektas

Įvažiuojant į Lenkiją, vairuotojas privalo turėti su savimi šiuos
dokumentus:

• pasą;

• vairuotojo pažymėjimą;

• tachografo registracijos lapą;

• sveikatos draudimo polisą.

Transporto priemonei būtini šie dokumentai:

• transporto priemonės registracijos pažymėjimas;

• transporto priemonės tarptautinės techninės apžiūros talonas;

• ES vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas;

• Lenkijos tranzitinis leidimas.

Kroviniui būtini šie dokumentai:

• CMR važtaraštis;

• TIR knygelė.

Įvažiuojant į Vokietiją, vairuotojas privalo turėti su savimi šiuos
dokumentus:

• pasą;

• vairuotojo pažymėjimą;

• tachografo registracijos lapą;

• sveikatos draudimo polisą;

Transporto priemonei būtini šie dokumentai:

• leidimas;

• transporto priemonės registracijos pažymėjimas;

• transporto priemonės tarptautinės techninės apžiūros talonas;

• ES vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas.

Kroviniui būtini šie dokumentai:

• CMR važtaraštis;

• TIR knygelė;

• CMR draudimo pažymėjimas;

• EKMT leidimas.

Įvažiuojant į Austriją, vairuotojas privalo su savimi turėti šiuos

dokumentus:

• pasą;

• vairuotojo pažymėjimą;

• tachografo registracijos lapą;

Transporto priemonei būtini šie dokumentai:

• transporto priemonės registracijos pažymėjimas;

• transporto priemonės tarptautinės techninės apžiūros talonas;

• ES vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas;

• Austrijos tranzitinis leidimas.

Kroviniui būtini šie dokumentai:

• CMR važtaraštis;

• TIR knygelė.

Įvažiuojant į Šveicariją, vairuotojas privalo su savimi turėti šiuos

dokumentus:

• pasą;

• vairuotojo pažymėjimą;

Transporto priemonei būtini šie dokumentai:

• transporto priemonės registracijos pažymėjimas;

• transporto priemonės tarptautinės techninės apžiūros talonas;

• ES vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas;

Kroviniui būtini šie dokumentai:

• CMR važtaraštis;

• TIR knygelė.

Įvažiuojant į Italiją, vairuotojas privalo su savimi turėti šiuos

dokumentus:

• pasą;

• vairuotojo pažymėjimą;

Transporto priemonei būtini šie dokumentai:

• transporto priemonės registracijos pažymėjimas;

• transporto priemonės tarptautinės techninės apžiūros talonas;

• ES vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas;

• leidimas.

Kroviniui būtini šie dokumentai:

• CMR važtaraštis;

• TIR knygelė.
Baigtinis dokumentų sąrašas:

Vairuotojui:

• Pasas;

• Vairuotojo pažymėjimas;

• Tachografo registracijos lapas;

• Sveikatos draudimo polisas;

Transporto priemonei:

• transporto priemonės registracijos pažymėjimas;

• transporto priemonės tarptautinės techninės apžiūros talonas;

• ES vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas;

• Lenkijos, Čekijos, Vokietijos, Austrijos ir Italijos

tranzitiniai leidimai.

Kroviniui:

• CMR važtaraštis;

• TIR knygelė;

• CMR draudimo pažymėjimas;

• Sąskaita – faktūra.

2.5 Darbo laiko sąnaudos pagrindiniame ir alternatyviame maršrute

Darbo laiko sąnaudas pagrindiniame ir alternatyviame maršrute sudaro:

1. Užsakymo priėmimo ir dokumentų tvarkymo laikas – 2,5 val.

2. Pakavimo laikas – 40 min.

3. Krovos darbai – 20 min.. (po 10 min. Druskininkuose ir Milane).

4. Vežimo trukmė: pagrindiniame maršrute – 1 diena 6 val. 59 min.,

alternatyviame – 2 dienos 6 val. 39 min. Šis laikas paskaičiuotas

įvertinant vairuotojo kasdieninio poilsio režimą bei laiką praleistą

muitinės procedūroms atlikti.

5. Grįžimo laikas: pagrindiniame maršrute – 1 diena 3 val. 54 min.,

alternatyviajame – 2 dienos 1 val., 22 min.

2.6. Bendras krovinio pristatymo laikas pagrindiniame ir alternatyviame

maršrute.

1 lentelė Krovinio pristatymo laikas pagrindiniame ir alternatyviame

maršrutuose

|Laikas |Pagrindiniame |Alternatyviam|
| |maršrute |e maršrute |
|Užsakymo priėmimo ir dokumentų |2:30 |2:30 |
|tvarkymo laikas | | |
|Pakavimo laikas |0:40 |0:40 |
|Krovos darbai |0:20 |0:20 |
|Vežimo trukmė: |30:59 |54:39 |
|Poilsio laikas |15:00 |28:00 |
|Vairavimo laikas |15:59 |24:39 |
|Darbo laikas nevairuojant |2:00 |3:24 |
|Bendras pristatymo laikas |32:59 |56:03 |
|Grįžimo laikas |27:50 |26:50 |
|Bendras reiso laikas |62:49 |85:53 |

2.7. Bendra krovinio pristatymo kaina pagrindiniu ir alternatyviu maršrutu.

Palyginamoji kaštų analizė pasirinktais maršrutais

Vežant krovinius turi būti kaupiamas fondas padangų ir tepalų
keitimui, kad jiems susidėvėjus būtų už ką įsigyti naujus. Tepalus reikia
keisti kas 30000 km, o padangos sudyla per 100000 km. Mano pasirinktam
automobiliui reikia 7,1 litro tepalo (20 Lt/l) ir šešių 195/65 R15 dydžio
padangų, kurių vieneto kaina 200 Lt.

Krovos darbams naudojamas šakinis autokrautuvas, kurio nuomos kaina
Lietuvoje 55 Lt/val., o Italijoje – 25 EUR/val.

Valstybinė kelių transporto inspekcija išduoda leidimus į kiekvieną
šalį atskirai, jie galioje važiuojant pirmyn ir atgal, vienos valstybės
leidimo kaina – 20 Lt.

Mano pasirinktam automobiliui kelių mokesčio tarifai priklauso nuo
ekologiškumo standarto (EURO 3), ašių skaičiaus (2), bendrosios masės
(>3,5t ir <12t) ir atskirose valstybėse yra tokie: Lenkijoje – 14 dienų –
36 PLN, Šveicarijoje – 7 dienoms 1000 FRA, Austrijoje – 0,156 EUR/km,
Vokietijoje – 7 dienoms 20 EUR, Italijoje – 7 dienoms 24 EUR.

Kuro kainos vidurkis valstybėse, kuriomis eina maršrutas,
apskaičiuotas su svertiniais koeficientais (nuvažiuotu atstumu kiekvienoje
valstybėje) ir pagrindiniu maršrutu yra 2,50 Lt, o alternatyviu – 2,61 Lt.
Vieno litro dyzelino kainos atskirose valstybėse: Lietuvoje – 2,38 Lt,
Lenkija – 2,31 Lt, Šveicarijoje – 2,95 Lt, Vokietijoje – 2,89 Lt,
Austrijoje – 2,70 Lt, Italijoje – 3,06 Lt. Kuro kaina apskaičiuojama
įvertinus nuvažiuotą kelią. Automobilis vidutiniškai 100 km sunaudoja 10 –
14 litrų degalų.

CMR važtaraščius ir TIR knygeles Lietuvoje platina Lietuvos
nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “Linava”, kuri ir nustato
kainas.

CMR draudimas – tai vežėjo civilinės atsakomybės draudimas kroviniui,
jo kaina mano pasirinktam automobiliui vieneriems metams yra 634 Lt. ES
vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo kaina vieneriems metams yra 549
Lt. Vairuotojo sveikatos draudimas metams kainuoja 200 Lt.

Muitinės tarpininko paslaugų reikia siuntėjui, kad padėtų užpildyti
CMR važtaraštį, TIR knygelę ir atlikti muitinės procedūras. Šios paslaugos
Lietuvoje kainuoja 30 Lt, Italijoje 30 EUR.

Skaičiuojant vairuotojo dienpinigius naudojausi komandiruočių
dienpinigių normomis, kurių suma vienai parai kelionei į Italiją yra 148
Lt. Vairuotojui mokamas 1500 Lt per mėnesį fiksuotas atlyginimas, todėl
pagrindiniame maršrute jis gautų atlyginimą už 3 dienas, o alternatyviajame
– taip pat. Nuo to priklauso ir įmokos SoDrai – 33%.

Nenumatytos išlaidos reikalingos neplaniniams netikėtiems smulkiems
gedimams šalinti, jei vairuotjas suklystų – sumokėti baudai.
Saugumas maršrutuose vertinamas:

1 balas – visiškai nesaugu;

10 balų – visiškai saugu.
2 lentelė Palyginamoji kaštų analizė
|Sąnaudos |Pagrindiniame |Alternatyviame |
| |maršrute, Lt |maršrute, Lt |
|Amortizacija |46 |45 |
|Ekploatacinės | | |
|išlaidos: | | |
|Kurui |1045,2 |1057 |
|Tepalams |14,96 |14,06 |
|Padangoms |48,56 |47,82 |
|Pakuotės kaina |51,00 |51,00 |
|Krovos darbai |30,00 |30,00 |
|CMR važtaraštis |1,20 |1,20 |
|TIR knygelė (14 lapų)|185,00 |185,00 |
|CMR draudimas |18,22 |14,37 |
|ES civilinės |14,30 |14,09 |
|atsakomybės draudimas| | |
|Vairuotojo sveikatos |5,03 |4,48 |
|draudimas | | |
|Leidimai: | | |
|Lenkijos |20,00 |20,00 |
|Šveicarija |20,00 |20,00 |
|Vokietijos |20,00 |20,00 |
|Austrijos |20,00 |20,00 |
|Italijos |20,00 |20,00 |
|Kelių mokesčiai: | | |
|Lenkijoje |26,28 |26,28 |
|Šveicarija |120,54 |120,54 |
|Vokietijoje |69,06 |69,06 |
|Austrijoje |243,03 |58,93 |
|Italijoje |84,18 |84,18 |
|Muitinės tarpininkai |50,58 |50,58 |
|Dienpinigiai |270 |270 |
|Vairuotojo |258,33 |236,67 |
|atlyginimas | | |
|Įmokos SoDrai |78,20 |75,35 |
|Nenumatytos išlaidos |274,97 |254,56 |
|Pelnas 10% |302,48 |280,02 |
|Atstumas, km |1871,4 |1894,2 |
|Pristatymo laikas |1 diena 6 val. 59 |1 diena 6 val. 57 |
| |min. |min. |
|Iš viso: |3327,15 |3080,19 |

3 lentelė Maršrutų palyginimas
|Kriterijai |Pagrindinis maršrutas |Alternatyvus maršrutas |
|Savikaina, Lt |3024,67 |2800,17 |
|Kuro sąnaudos, l |195 |193 |
|Operatyvumas |1 diena 6 val. 59 min. |2 dienos 6 val. 39min. |
|Saugumas, balais |8 |8 |

2. Išvados ir pasiūlymai

1. Atliekant kursinį projektą įsitikinau, kad geriausia pasirinkti

stambią ir ilgai veikiančią įmonę, kuri turi subūrusi patyrusia darbo

komandą, nes ji gali padėti gabenant įvairius krovinius į daugelį

šalių. Ir jie tvarko visus reikalingus dokumentus arba padeda

susitvarkyti pačiam.

2. Atlikus palyginamąją kaštų analizę paaiškėjo, kad nesvarbu, kuriuo

maršrutu būtų vežamas krovinys, vistiek rezultatas būtų ekonomiškai

neefektyvus, nes 2000 kg stiklo kaina apie tris kartus mažesnė už

pervežimo kainą. Tokį kiekį krovinio geriausia būtų vežti kombinuotą.

3. Sunku nustatyti kaip keisis muitinės procedūros Lietuvai įstojus į

Europos sąjungą. Mano išnagrinėtais maršrutais stiklą ekonomiškai

efektyviau būtų vežti žymiai didesniais kiekiais, nes vežant mažą

kiekį dideliu atstumu, galutinę stiklo kainą transportavimo išlaidos

sudaro apie 1/2.

4. Paaiškėjo, kad didelę laiko dalį užimdavo prastovos pasienio kontrolės

postuose.

5. Lietuvai įstojus į Europos sąjungą nebeliko pasienio kontrolės postų,

sumažjo pervežimų savikaina, laiko sąnaudos, bei padidėjo pervežimų

efektyvumas. Taip pat išvengta vėlavimų pristatant krovinius, nes

anksčiau buvo sunku prognozuoti eiles pasienio postuose.

6. Klientui yra siūloma vešti krovinį pagrindiniu maršrutu, nes jį

įveikti galima beveik para laiko greičiau, nes jis yra truputi

trumpesnis, bet šiek tiek brangesnis. Taigi pagrindinis maršrutas yra

geresnis už altenatyvujį ir vežėjui ir klientui.

3. Reziume

Atlikęs šį projektą, tam tikrus skaičiavimus ir analizę nustačiau, kad
krovinio vežimui pagrindiniu maršrutu ( Lietuva – Lenkija – Šveicarija –
Austrija – Italija), kurio ilgis į vieną pusę yra 1871,4 km, bus sugaišta
krovinio pristatymui 1diena 6 val. 59 min. Pristatymas kainuos, įvertinus
visokiariopas išlaidas ir grįžimą atgal, apie 3024,57 Lt. Alternatyviajame
maršrute (Lietuva – Lenkija – Vokietija – Austrija –Šveicarija — Italija),
kurio ilgis atitinkamai 1894,2 km, bus sugaišta 2 dienos 6 val. 39 min. ir
tai kainuos apie 2800,17 Lt.

4. Summary

In this project I analized and made some calculations about cargo

transportation in main route (Lithuania – Poland – Switzerland – Austria

– Italy) the lenght of which is 1871,4 km to one direction. It takes one

day, six hours and 59 to deliver the cargo. The delivery will cost

about 3024,57Lt including all spendings and the way back. The

alternative route (Lithuania – Poland – Germany – Austria – Switzerland –

Italy) the lenght of which is 1894,2 km will take two days six hours and

39 minutes and cost about 2800,17 Lt.

Literatūra

1. Bazaras, D. Paskaitų konspektai, 2004

2. Programinė įranga “Auto-Route 2001”

3. Interneto svetainė www.girteka.lt , apsilankymo data 2004 04 25

4. Interneto svetainė www.brc.lt, apsilankymo data 2004 04 25

5. Interneto svetainė www.linava.lt, apsilankymo data 2004 04 25

6. Interbeto svetainė www.lindra.lt, apsilankymo data 2004 04 28

7. Baublys, A. Tarptautiniai krovinių vežimai. Vilnius: Technika, 2003.

———————–
[pic]