Lietuviški keiksmažodžiai

Kad tau kelnėse ežys išdygtų!
Kad tave šikantį sutrauktų!
Kad tu aukštielnikas apsitriestum!
Kūtvela pasipūtęs
Rupūžė
Žaltys
Po ššššimts kalakutų
Žžžžalia rūta
Lysk tu vabalo blauzdon
Ot rūūūūkštele
Ot tu šuns pasturgali
Ššššššokoladas
Birbink genį
Pakasyk sliekui pažastį
Eik teptukų gamyba užsiimti
Kapok varškę
Galvijas
Karvė
Kiaulė
Kad tave perkūnas [nutrenktų]
Asilas
Eik skradžiai žemės
Kad tave velnias nusineštų
Eik debesų spardyti
Velnio išpera
Rupūs miltai
Eik po velniais!
Mižnius
Davatka
Kvailys
Po galais!
Po kelmais!
Prakeikimas!
Šimts perkūnų!
Velniai griebtų!
Velniai rautų!
Šuns užkulni
Rupūže purvinom akim
Uostyk slieko pažastį
Kad tu ištintum, kaip avilys
Eik (tu) į peklą autų skalbti
Eik (tu) kialėms uodegas mazgoti
Po šimts gegučių
Tu paršo koja užpakalinė
Tu šuns kumpi
Eik šunų šukuot
Suk tave devynios
Kad tau kiaurai išeitų
Kad tau liežuvis kuolu atsistotų
Kad tave dryži paraliai
Kad tave per krūmus
Kad tave pypkės galas
Kad tave vilkai užpjautų
Kad tave zuikis subadytų
Kad tavo kakta nupliktų – ant pakaušio kuodas liktų
Kad tavo kojos išklištų ir pakaušis atsikištų
Kad tu balomis nueitum
Kad tu kiaurai žemę prasmegtum
Kad tu negautum nė pekloj vietos
Kad tu staugdamas nueitum
Kad tu suruktum
Kad tu susitrauktum kaip naginė
Lįsk tu vabalo blauzdon
O tu paršakoji
Tu gyvate raudonoji
Žalčio koja pastaroji
* Kračiau ant tavęs
* Kratyk iš čia
* Smaukyk iš čia
* Čiulpk bybį
* Šikau ant tavo tėvo kapo
* Nusičiulpk
* Išsipisk šikną
* Apsišik nugarą
* Apsišik galvą
* Apsišik stačias
* Apsišik aukštielninkas
* Bučiuok kumelei devinkę
* Nusiimk skiauterę
* Myžk prieš vėją gurkšnį gausi
* Papisk utelę ant butelę
* Šik britvom
* Šik į butelį
* Čiulpk šūdą
* Myžk pyzdon
* Uostyk Vincą
* Šauk briedį
* Šliaušk tarybiniais vamzdžiais
* Įsikąsk į stuburą
* Kasyk sliekui pažastis
* Elniaragį tau į subinę
* Valgyk dešrą
* Šūdas ne sviestas… (įžeidimas kauniečiams).
* Kad tave šikantį sutrauktų
* Kad tu šiktum į maišelį
* Kad tau ežys kelnėse išdygtų
* Kad Tau Bybys ant pado užaugtų, ir kai norėdamas myžti turėtum batus nusiauti.
* Kad tau skėtis pilve išsiskleistų
* Kad tave zuikiai išpistų
* Kad tau bybys nupūtų
* Kad tu prišiktum kepurę stovėdamas
* Kad tau birka karotų 10 metų kaip šlapia virvė
* Kad tavo vaikai pieštuku grindis dažytų
* kad tau besmaukant zalupa švitriniu popierum virstų
* Kad tave burbuliukas
* Kad tau razinką susuktų
* Kad tu turėtum milijoną, ir jo tau neužtektų daktarams sumokėti