bendroji zoologija

1272 0

BENDRA ZOOLOGIJA

Zoologijos mokslo šakos ir istorija. Zoologinė sistematika ir binarinė nomenklatūra.

Zoologija – biologijos šaka, tirianti gyvūnus.

Istorija Pirmasis žinias apie gyvūnus aprašė ir susistemino Aristotelis (384–322 m. pr. m. e.). Jis visus tuo laiku pažįstamus gyvūnus suskirstė į dvi grupes: turinčius kraują ir bekraujus. Pirmajai grupei jis priskyrė žinduolius, paukščius, roplius ir amfibijas, banginius ir žuvis. Bestuburius jis suskirstė į keturias grupes: galvakojus, vėžiagyvius, moliuskus ir vabzdžius. Tuo tarpu vabzdžius dar suskirstė į vabzdžius, voragyvius ir kirmėles. Aristotelio sistema buvo netobula, tačiau išsilaikė iki renesanso. Be to, daugiau dėmesio buuvo skiriama aukštesniesiems gyvūnams, o bestuburiais nelabai domėtasi. Vėliau zoologija ėmė sparčiai vystytis, nes prasidėjo kelionės, buvo atrandama ar atvežama įvairių gyvūnų rūšių, todėl jų pažinimas tapo būtinas. 1578 m. šveicaras K. Gesneris išleido stambų veikalą „Gyvūnų istorija”. A. Levenhukas (1632–1723) išrado mikroskopą. M. Malpigijus (1624–1694) tyrė viščiuko embrioninį vystymąsi ir šilkverpių sandarą. Džonas Rei (1627–1705) – sistematikos pradininkas, pateikė rūšies sąvoką. Karlas Linėjus (1707–1778) – sukūrė mokslinės klasifikacijos pricipus. Be to, 1735 m. išleido labai svarbų leidinį „Gamtos sistema”. Įvedė rūšies sąvoką ir sukūrė binarinę nomenklatūrą, kurios essmė, kad rūšies pavadinimą sudaro 2 žodžiai: pirmasis nurodo gentį, kuriai priklauso ta rūšis, antras – pačią rūšį. Sistematika nurodo gyvūnų ir augalų įvairovę, klasifikaciją, remiantis sandaros panašumais. Sistematinis vienetas yra rūšis, tada gentis, šeima, būrys, klasė, tipas – pats aukščiausias taksonas. Žoržas Ki

iuvjė (1769–1832) patobulino zoologijos klasifikaciją. 1825 m. prancūzų zoologas ir anatomas A. Blenvilis pasiūlė tipo, kaip aukščiausio sistematinio vieneto, sąvoką. Zoologijos mokslo šakos:

Atskiras gyvūnų grupes nagrinėja smulkesnės zoologijos šakos:

protozoologija – tyrinėja vienaląsčius,

entomologija – vabzdžius,

malakologija – moliuskus,

akarologija – erkes,

arachnologija – vorus,

ichtiologija – žuvis,

herpetologija – varliagyvius ir roplius,

ornitologija – paukščius,

teriologija – žinduolius.

Be to, zoologija dar skirstoma į atskiras disciplinas:

Bestuburių zoologija,

stuburinių zoologija,

zoologijos sistematika.

Bendrosios zoologijos disciplines yra:

morfologija,

anatomija,

fiziologija,

genetika,

embriologija,

ekologija,

zoogeografija,

paleontologija ir kt.

Gyvūnijos įvairovė. Pagrindiniai gyvūnų tipai.

Gyvūnų pasaulis labai įvairus – žemėje gyvena daugiau kaip milijonas rūšių. Gyvūnai yra nuo primityviausių vienaląsčių  iki sudėtingiausių daugialąsčių organizmų.

Klasifikacijos lygmenys:

Karalystė (Animalia) – labai didelis skyrius, apimantis organizmus, kurie veikia iš esmės panašiais būdais. Gyvūnų karalystei priklauso daugialąsčiai organizmai, kurie energijos gauna maitindamiesi maistu. Dauguma jų turi nervus, raumenis ir yra judrūs.

Tipas – pagrindinis karalystės poskyris ir apima vieną ar kelias klases bei jų pogrupius.

Klasė – pagrindinis tipo pooskyris ir apima vieną ar kelis būrius bei pobūrius.

Būrys – pgrindinis klases poskyris ir apima vieną ar kelias šeimas.

Šeima – būrio poskyris ir apima vieną ar kelias gentis bei jų pogrupius.

Gentis – šeimos poskyris ir apima vieną ar kelias rūšis bei jų pogrupius.

Rūšis – grupė panašių individų, kurie laukinėje gamtoje gali tarp savęs kryžmintis.

Subkaralystė – vienaląsčiai. Tipai: Žiuželiniai,

Sarkodiniai, Sporagyviai, Mikrosporidijos, Knidosporidijos, Infuzorijos.

Gyvūnų tipai: pintys, duobagyviai, plokščiosios kirmėlės, apvaliosios kirmėlės, žieduotosios kirmėlės, moliuskai, nariuotakojai, chordiniai.

Biologinė įvairovė ir kas kelia jai grėsmę.

Gyvūnų įvairovė. Užregistruotas  rūšių kiekis – 1320000, galimas rūšių ki

iekis – 10 600 000.

Šiuo metu Žemėje bioįvairovė mažėja. Priešingai nei Žemės istorijoje buvusius masinius rūšių išnykimus, dabartinį didžiąja dalimi lemia žmonijos veikla. Prie bioįvairovės nykimo prisideda nuolat mažėjantys pasauliniai miškų, mangrovių, savanų ir kitų ekosistemų plotai, didėjanti jų fragmentacija (padalinimas į mažus plotus). Dėl žemės ūkio vykstantis buveinių nykimas, neatsakinga miškininkystė, nedarnus ir vis augantis resursų naudojimas, užterštumas, klimato kaita ir invazinių rūšių plitimas yra laikomos pagrindinėmis vis dar neišspręstomis bioįvairovės grėsmėmis

Svarbiausi gyvo organizmo požymiai.

Svarbiausi gyvo organizmo požymiai yra šie:

Augimas ir vystymasis – pasireiškia audinių, organų kitimu bei apimties didėjimu. Tai vyksta nuolat gaminantis, kintant ir specializuojantis molekulėms, ląstelėms bei kitoms biologinėms struktūroms.

Dirglumas – organizmas privalo reaguoti į aplinkos kitimus. Tačiau organizmas reaguoja ne į visus aplinkos kitimus, o tik į tuos, kurie yra reikšmingi jo egzistavimui.

Judėjimas (tiek aplinkoje, tiek vidinis) – neatsiejamas nuo dirglumo, nes kiekvienas organizmas į dirgiklį reaguoja judesiais. Judėjimas suprantamas labai plačia prasme, nes judėti gali visas organizmas, atskiros ląstelės ar net organoidai ląstelės viduje.

Paveldimumas – Gebėjimas atgaminti į save panašius palikuonis.

Kintamumas – tai naujų, netipiškų požymių atsiradimas, priklausomai nuo vidinės ar išorinės aplinkos sąlygų.

Medžiagų apykaita – vartojimas, perdirbimas bei energijos saugojimas.

Dauginimasis – tai universaliausia gyvybės savybė arba kitaip tariant, sugebėjimas išlaikyti rūšį.

Tarpusavio santykiai,

tarprūšiniai santykiai;

Senėjimas – ląstelės, audiniai, organai ir jų sistemos dėsningai kinta, ir tai baigiasi organizmo biologine mirtimi.

Nepaisant visko, yra or

rganizmų, kuriems viena ar kita minėta savybė nėra būdinga. Todėl gyvybė apibrėžiama ne atskirais išvardytais požymiais, bet visų šių požymių ir savybių visuma.

Gyvūnų mitybos būdai.

Gyvūnų karalystė labai įvairi – ji apima organizmus, nuo paprasčiausių vienaląsčių iki sudėtingų stuburinių. Įvairių gyvūnų mityba ir mitybos būdai skiriasi ir tai priklauso nuo jų gyvensenos ir maisto medžiagų poreikio.

Pagal mitybą, gyvūnai skirstomi į :

Augalėdžius – tai gyvūnai, mintantys augaliniu maistu. Šie gyvūnai dažniausiai turi tam tikrus dantis tokio tipo maistui sumalti, o išgauti medžiagas iš celiuliozės, esančios augalų stiebuose, jiems padeda mikroorganizmai, gyvenantys prieskrandyje.

·Plėšrūnus – gyvūnus, mintančius mėsa. Kadangi mėsoje maisto medžiagų yra daugiau nei augaluose, pasisotinę tokie gyvūnai gali išbūti ilgai neėdę. Tačiau tokių gyvūnų medžioklės procesai dažnai būna ilgi, sunkūs ir varginantys.

·Visaėdžius – tai gyvūnai, mintantys tiek augaliniu maistu, tiek mėsa. Jiems priklauso dalis žinduolių ir nemažai paukščių.

Taip pat, pagal mitybos būdą skiriama:

Kai kurie gyvūnai (pvz. vorai, skorpionai) minta skystu, jau suvirškintu maistu. To siekdami savo grobiui jie suleidžia nuodų ir siurbia susidariusią masę.

Kai kurių prie vandens ar vandenyje gyvenančių gyvūnų mityba filtracinė – jie maistą renka iš vandens. Tam tikromis kūno dalimis košdami vandenį, jie surenka maisto daleles.

Yra gyvūnų, prisitaikiusių maitintis negyvų kitų gyvybės formų liekanomis. Jie vadinami saprotrofais (skaidytojais) ir skaido organines liekanas iki neorganinių medžiagų, ku

urias vėl vartoja gamintojai.

Gyvūnų aklimatizacija ir reaklimatizacija

Aklimatizacija – tai gyvūnų arba augalų prisitaikymas prie naujų klimato ar gyvenimo sąlygų. Yra dvi aklimatizacijos formos :

Natūrali aklimatizacija – kai gyvūnai plinta patys arba yra pervežami į kitas vietas.  Medžioklės ūkyje, kitaip negu gyvulininkystėje ar augalininkystėje, naudojama ne dirbtinė, o natūrali aklimatizacija.

Dirbtinė aklimatizacija –  pasitaiko tada, kai aklimatizuojamų gyvūnų kelios kartos užauginamos veislynuose, fermose.

Taip pat skiriamos kelios aklimatizacijos stadijos:·

Pradinė aklimatizacijos stadija yra introdukcija – gyvūnų perkėlimas į naujas vietas, kuriose jie anksčiau negyveno.

Vėliau vyksta gyvūnų adaptacija – prisitaikymas prie aplinkos (ekologinė adaptacija), maitinimosi tam tikru maistu (fiziologinė adaptacija).

Reaklimatizacija – gyvūnų prisitaikymas gyventi toje vietovėje (regione, srityje, šalyje, žemyne), kurioje kažkada jie gyveno, bet vėliau dėl įvairių priežasčių išnyko ar buvo išnaikinti. (pvz: stumbrai).

Gyvūnų sezoninis, lytinis dimorfizmas ir polimorfizmas.

Sezoninis dimorfizmas – tai kailio, plunksnų kitimas priklausomai nuo metų laiko. Kailiniai gyvūnai (katės, šunys, meškos) keičia savo kailį pagal metų laikus, o kartais nuo kailio keitimo keičiasi jų kūno spalva (pvz: lapės vasara gelsvos, žiemą baltos) ir storis, jie prisiaugina povilnę. Paukščiai pakeičia savo plunksnas priklausomai nuo metų laikų, sustorėja plunksninė danga, kūno dangos spalva.

Lytinis dimorfizmas – reiškinys, kai patinai ir patelės skiriasi kūno sandara, spalva, elgsena ir kitais požymiais, kurie nėra gonadų ar lytinių organų skirtumai. Lytinis dimorfizmas pasireiškia jau ankstyvose evoliucijos pakopose. Pvz.: A. . .

andami 3 gemaliniai lapeliai, todėl jie vadinami tribloblastais.

GEMALINIAI LAPELIAI

Vienas svarbiausių procesų bestuburių (dvišalės simetrijos gyvūnų) vystymęsi yra gemalinių lapelių atsiradimas. Iš tų lapelių atsiranda kiti kūno audiniai ir organai. Nors dauguma gyvūnų susiformuoja iš trijų gemalinių lapelių, kai kurie gyvūnai jų turi tik du- ektodermą ir entodermą. Turinčių tris gemalinius lapelius- ektodermą, mezodermą ir entodermą- gyvūnų kūno sandara yra pasiekusi organų lygmenį.

DAUGINIMOSI BŪDAI.

NELYTINIS Vienaląsčių Dalijimasis (mitozė)

Šizogonija (maliarinis plazmodijus)

Pumpuravimas

Sporų susidarymas

Politomija

Daugialąsčių Vegetatyvinis Sporų susidarymas

LYTINIS Vienaląsčių Konjugacija (infuzorijos, nėra spec. lyt. ląstelių).

Kopuliacija;

Izogamija;

Anizogamija;

Oogamija;

Daugialąsčių;

Be apvaisinimo

Partenogenezė;

Androgeninė;

Genogenezė;

Su apvaisinimu;

Visas daugialąsčio organizmo gyvenimas suskirstytas į tam tikrus etapus. Organoidai susidaro ne tuo pačiu metu.

Gyvenimo etepai-

1.Klumbrioninis etapas.

2. Priembrioninis etapas- gaunamos gametos. Vyksta chromosomų redukcija. Kiaušialąstė turi animalinį ir vegetatyvinį polius. Animaliniame sukauptos maisto medžiagos, jame vyksta redukcinių kūnelių dalijimasis, intensyvesnis vystymasis.

3. Embrioninis periodas- prasideda iškart po apvaisinimo. Skiriami keli etapai:

 skilimo

 gastruliacijos

 organų

 histogenezės

Skilimas- segmentacija, mitozinis dalijimasis, kurio metu susidaro blastomerai. Ląstelės neauga, tiktai skyla. Skilimas priklauso nuo kiaušinio tipo. Skilimas gali būti pilnutinis arba nepilnutinis. Skilimo pasekoje susidaro blastulė. Po blastulės vyksta gastruliacija- erdvinis ląstelių kompleksų susidarymas, kuris veda prie gastrulė- (2-jų sluoksnių stadijos susidarymas). Gastrulių susidarymo būdai:

a) mooginacija- įlinkimas blastulėje.

b) imigracija- blastulės ląstelių migracija.

(elektoderma- išorinis sluoksnis, endoderma- vidinis sluoksnis, epibolija- mažesnės ląstelės apgaubia didesnes, delaminacija)

BLASTULĖ.

Apvaisintas kiaušinis skyla į ląsteles- blastomerus. Skilimas gali būti pilnutinis, kai skyla visa kiaušialąstė ir nepilnutinis, kai dalis kiaušinio lieka nesuskilusi. Jeigu blastomerai vienodi- tai tolygus skilimas, jeigu nevienodi (mikromerai ir makromerai)- tai netolygus skilimas. Kai kiaušinyje gausu trynio ir į blastomerus skyla vieno poliaus paviršinis sluoksnis- diskoidinis skilimas.

Kai blastomerų dar nedaug ir jie lyg avietės vaisius sudaro blastomerų kamuolėlį, tokia stadija vadinama morule.

Vieno blastomerų sluoksnio rutuliškos blastulės vidinė dalis vadinama blastoceliu.

GASTRULĖ.

Dvisluoksnė gastrulė susidaro keliais būdais. Įlinkus vienai blastulės pusei susiformuoja invaginacinė gastrulė. Gastruliacija, kai stambias ląstelės apauga smulkios, vadinama epibolija. Kai blastulės ląstelės dalijasi pusiau, tokia gastruliacija vadinama delaminacija. Susidaro du sluoksniai. Kai dalis blastulės ląstelių patenka į blastocelį ir susiformuoja antrasis ląstelių sluoksnis, tai toks gastruliacijo būdas vadinamas imigracija. Gastrulės išorinis blastomerų sluoksnis vadinamas ektoderma, vidinis- entoderma. Gastrulėje entoderma sudaro ertmę- gastrocelį, kuris turi angą- blastoporą (gastroporą).

TRISLUOKSNIAI GYVŪNAI.

Skyriui BILATERALIA (Dvišaliai) priklauso trisluoksniai dvišalės simetrijos gyvūnai. Embrionui vystantis susidaro ektoderma, entoderma ir mezoderma.

CELOMAS.

Pseudocelomas – pirminė kūno ertmė- šizocelis- ertmė tarp žarnos ir išorinės sienelės. Visi kiti bilateraliniai gyvūnai pradedant nuo žieduotųjų kirmėlių (T. Annelida) turi antrinę kūno ertmę- celomą, kuri yra atskirta nuo kūno sienelės ir žarnos mezoderminės kilmės audiniais, dažniausiai mezoderminis (peritoninis, vienasluoksnis) epitelis. Epitelis iškloja (visą kūno sienelę, priglunda prie žarnos) vidaus organus, padengia vidinę sienelės pusę. Susiformuoja specialūs kanalai- celomoduktai, kurie sulieja kanalus su išore. Celome dažniausiai formuojasi lytinės ląstelės. Celomas atlieka kvėpavimo, šalinimo ir hidroskelto funkcijas (vaidmenį).

Celominiai gyvūnai skirstomi į:

• pirminiaburnius PROSTOMIA

• antriniaburnius DEUTERSTOMIA

Skiriasi jų embroninis vystymasis. Antriniaburniams būdingas teloblastinis irmezodermos susidarymo būdas.

Celomas- tai mezodermos dariniais pilnai išklota vidinė kūno ertmė, kurioje randami vidaus organai. Kai kurie gyvūnai celomo neturi. Vienam tipui- apvaliosioms kirmėlėms- priklauso pseudocelominiai gyvūnai: jie turi ertmę, tačiau ta ertmė mezoderma išklota nepilnai. Pseudocelomas arba pseudocelis arba šizocelis.

Celominiai gyvūnai dar yra dalijami į nesegmentuotus ir segmentuotus. Segmentuotų gyvūnų kūne yra pasikartojančių vienetų- segmentų. Dėka segmentacijos įvyksta kūno dalių specializacija, nes skirtingi segmentai gali būti skirti įvairioms funkcijoms atlikti.

  • Uncategorized

Join the Conversation