Fašizmas

FAŠIZMAS

Po I-ojo pasaulinio karo labai sustiprėjo siekis apriboti ar net panaikinti demokratiją. Pasaulinis karas išklibino ankstesnę visuomenės sandarą ir tikėjimą humanizmo idealais. Atgijo jėgos garbinimas ir polinkis prievarta spręsti vidaus ir užsienio politikos problemas. Laba