personalo parinkimas

TURINYS
ĮVADAS ..3
1. PERSONALO VEIKLOS APIBŪDINIMAS ..4
2. KOMANDOS FORMAVIMAS ..7
3. PERSONALO PAIEŠKA 10
4. PERSONALO ATRANKA 11
4.1. Pretendento dokumentų analizė 11
4.2. Pokalbis dėl priėmimo į darbą 13
4.3. Testavimo centras 14
IŠVADOS 17
LITERATŪRA 18

ĮVADAS
XXI am