Kazys Binkis

Kazio Binkio Poezija.

K.Binkio eilėraščiai paliko žymų pėdsaką lietuvių poezijoje. Poetas nepaprastai greitai nuėjo kelią nuo gimtinės lyrikos iki modernizmo programos ir jos realizacijos – iki rinkinio “100 pavasarių”. Poetinį kelią K.Binkis pradėjo eilėraščiais, sudėtais į rinkinį “Eilėraščia