Vadybos konspektas

1.Įmonė ir jos tikslai
Įmonė dažniausiai apibūdinama kaip gaminanti produkciją arba teikianti paslaugas techniniu, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu vientisa sistema.
Įmonė – tikslinga sistema. Visa organizacijos veiklos esmė – tikslų įgyvendinimas.
Įgyvendinimo laiko požiūriu yra 3 tikslų grupės