Darbuotojo materialinė atsakomybė

Darbuotojo materialinė atsakomybė

Darbo įstatymai nustato dvi materialinės darbuotojų atsakomybės rūšis: ribotąją ir visišką.
Ribotosios materialinės atsakomybės atveju darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą materialinę žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesių užmokesčių dydžio,

Administracinė atsakomybė

ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ
Sąvoka, pagrindas ir ypatumai
Administracinės teisės normos reguliuoja ne tik valstybinio valdymo funkcijas, bet ir reglamentuoja asmenų elgesio taisykles visuomeninėse vietose, transporte, buityje ir pan., kur ne visi tinkamai elgiasi, kartais net pažeidžia Lietuvos Resp

Banko sąskaitos sutartis

BANKO SĄSKAITOS SUTARTIS

Banko sąskaitos sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja priimti, saugoti pinigines lėšas, vykdyti sąskaitos turėtojo pavedimus dėl sąskaitoje turimų lėšų, kitas bankines operacijas pagal banko sąskaitos sutartį, o klientas įsipareigoja sumokėti bankui už su

Draudimo sutartis

Pagal Civilinio kodekso 6.987 straipsnį draudimo sutartimi draudėjas įsipareigoja nustatytu laiku mokėti draudimo įmokas (premijas), o draudimo įmonė (draudikas) – išmokėti draudimo išmokas draudėjui ar asmeniui, kuris įgyja tokią teisę pagal draudimo sutartį, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo suta