Banko sąskaitos sutartis

BANKO SĄSKAITOS SUTARTIS

Banko sąskaitos sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja priimti, saugoti pinigines lėšas, vykdyti sąskaitos turėtojo pavedimus dėl sąskaitoje turimų lėšų, kitas bankines operacijas pagal banko sąskaitos sutartį, o klientas įsipareigoja sumokėti bankui už su

Draudimo sutartis

Pagal Civilinio kodekso 6.987 straipsnį draudimo sutartimi draudėjas įsipareigoja nustatytu laiku mokėti draudimo įmokas (premijas), o draudimo įmonė (draudikas) – išmokėti draudimo išmokas draudėjui ar asmeniui, kuris įgyja tokią teisę pagal draudimo sutartį, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo suta