Viešojo administravimo kontrolė

ĮVADAS Temos aktualumas ir reikšmingumas. Kiekvienoje demokratinėje valstybėje siekiama užtikrinti, kad žmogaus teisės ir laisvės nebūtų nepagrįstai ar neteisėtai ribojamos pačių piliečių įgaliotos valdžios institucijų veiksmų. Tam kuriamos teisinės institucijos, leidžiančios įvertinti administravimo institucijų veiklą bei apginti ir atkurti šių institucijų veiksmų pažeistas piliečių teises1. Kiekviena valstybėje veikianti įstaiga turi atlikti tik jai skirtas funkcijas. … Read more Viešojo administravimo kontrolė