Audito procedūros UAB ,, Eiva”

  TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 1.UAB „EIVA“ RIZIKOS ĮVERTINIMAS 3 1.1. Rizikos įvertinimas 3 1.2. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas 3 2.UAB ,,EIVA“ FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS IR BANKROTO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 6 3.UAB „EIVA“ AUDITO METU ATLIEKAMOS PROCEDŪROS IR REKOMENDACIJOS 9 3.1. Nepilnai suformuotas įstatymų numatytas privalomasis rezervas 10 3.2. Netinkamai apskaityta laikinojo statinio … Read more Audito procedūros UAB ,, Eiva”