Efektyvių metodų taikymas, organizuojant logistinį procesą įmonėje

Turinys   ANOTACIJA Darbe rašoma apie efektyvius metodus, kurie yra taikomi įmonėse. Pateikiamos pagrindinės logistikos veiklos sritys ir užsakymo ciklas. Analizuojami logistikos metodai, kurie gali daryti įtaką efektyviam įmonės valdymui. SUMMARY The paper deals with efficient methods, which are applicable to firms. Presents the main logistics activities and the order cycle. Analyzed by logistic methods … Read more Efektyvių metodų taikymas, organizuojant logistinį procesą įmonėje