Marketingo valdymo ir jo tobulinimo A. Miliauskienės individualioje įmonėje analizė ir galimybės

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………………3
1. Marketingo aplinka……………………………………………………………………4
1.1. Marketingo makroaplinka…………………………………………………………….4
1.1.1. Ekonominė aplinka…………………………………………………………………4
1.1.2. Socialinė-kultūrinė aplinka………………………………………………………..4
1.1.3. Teisinė-politinė