Civilinės teisės konspektas

Civilinės teisės klausimai ir atsakymai

2.3. Kuo pasireiškia ryšys tarp civilinės teisės paskirties, tikslų, funkcijų?
Civilinės teisės paskirtis funkcijos iš esmės sutampa su bendrąja teisės paskirtimi ir funkcijomis. Teisės teorijos atstovai daro prielaidą, kad teisės funkcijas le

Liudininko asmenybė ir jo parodymai. Liudininkas, sakantis netiesą. Subjektyvios tiesos išaiškinimas

Vilniaus Verslo Teisės Akademija
Liudininko asmenybė ir jo parodymai. Liudininkas, sakantis netiesą. Subjektyvios tiesos išaiškinimas
Parengė:
Vilnius, 2007
Turinys
Turinys 2
Įvadas 3
Liudininko asmenybė ir jo parodymai 4
Bendras psichikos procesų aktyvumo lygis 4
Priklausomybė nuo konteks