UAB „VP MARKET“ tyrimas

Turinys

UAB „VP Market“ pristatymas………………………………………………………………..…7
1. UAB „VP Market“ įmonės darbo saugos reikalavimai įmonėje, vidaus
darbo tvarkos taisyklės bei darbo ir priešgaisrinės saugos
reikalavimai…………………………………………7
2. Įmonės vizija, misija, tiksl