Fizikos špera

Ką nagrinėja geometrinė optika? Šviesos sklidimo savybes. Kaip apskaičiuojamas santykinis lūžio rodiklis? Kokiais metodais galima gauti šviesos interferenciją? Jungo plyšių metodas Frenelio veidrodžių ir biprizmės metodas Niutono žiedų metodas Žameno, Maikelsono ir kitų interferometrų principai. Ką vadiname šviesos difrakcija? Šviesos bangų užlinkimas už kliūčių. Poliarizacijos plokštuma. Kam naudojamas dvejopas šviesos lūžimo reiškinys? Tiesiškai poliarizuotai šviesai … Read more Fizikos špera