Praktikos ataskaita

TURINYS

ĮVADAS …………………………………………………………………………………………………….. 3
1. TEORINĖ DALIS ………………………………………………………………………………….. 5