Aplinkosaugos koliokvumo konspektas

Koliokviumo klausimai: Aplinkos apsaugos sąvokos samprata ir jos ryšys su gamta. Aplinkos teisinis reglamentavimas Aplinkos monitoringas. Aplinkos teršimo būdai. Teršalų klasifikacija pagal prigimtį ir pasireiškimo pavidalus. Teršalų cheminė klasifikacija. Mechaninių teršalų valymo būdai ir priemonės. Cheminių teršalų valymo priemonės. Transporto neigiamas poveikis aplinkai. Pagrindiniai teršalai, kuriuos išskiria transporto priemonės. Transporto sukeliamos aplinkos taršos mažinimo priemonės. … Read more Aplinkosaugos koliokvumo konspektas