SOCIALINĖ – PEDAGOGINĖ DIAGNOSTIKA

TURINYS:

Socialinė psichologinė ir pedagoginė diagnostika ……………………………..3

a) Pedagoginė diagnostika…………………………………………………………..……….3

b) Socialinė diagnostika……………………………………………………………….…….3

c) Socialinė psichologinė diagnostika

Vadybos raida Lietuvoje

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………..3

1. VADYBOS RAIDA LIETUVOJE…………………………………………………………4

IŠVADOS………………………………………………………………………………………9

NAUDOTA LITERATŪRA…………………………………………………………………10

ĮVADAS

Jau vi