irako teisinis statusas

TURINYS

ĮVADAS 3
1. IRAKO TARPTAUTINIS TEISINIS STATUSAS 4
2. TARPTAUTINĖS BENDRIJOS IRAKE TIKSLAI IR ATEITIES IRAKO SANTVARKOS PRINCIPAI 7
2.1. Priemonės tarptautinės bendrijos tikslams Irake pasiekti 8
2.2. Saugumo ir stabilumo užtikrinimas Irake 10
2.3. Europos Sąjunga ir Irakas 14
3. lR