pesticidai

ĮVADAS

Referato tema: Vakarų ir Rytų karinių- politinių blokų paskirtis ir veikla pokaryje. Šio referato tikslas išnagrinėti pokaryje susiklėsčiusius vakarų ir rytų santykius, priešiškų karinių blokų atsiradimo priežastis ir jų įtaką tolimesnei pasaulio raidai. Šis istorinis laikotarpis ap