vydūnas

VYDŪNAS

Vydūno nuotrauka, kai jam buvo 50 metų.

VYDŪNAS (VILHELMAS STOROSTAS), gimė 1868.03.22 Jonaičiuose netoli Šilutės, mirė 1953.02.20 Detmolde (tuometinėje Vakarų Vokietijoje). Rašytojas, filosofas, Rytų Prūsijos lietuvių kultūros veikėjas. 1888 baigė Ragainės mokytojų seminariją. Tuome

algoritmo savoka

Algoritmo sąvoka
Algoritmas tai nurodymų seka tam kas turės atlikti užduotį.
Aloritmas tai aiškūs ir tikslūs nurodymai kaip ir kokių veiksmų seką reikia atlikti norint pasiekti užsibrėžtą tikslą arba išspręsti suformuota uždavinį.
Pats žodis algoritmas kilo 9a.arabų matematiko ir astronomo Mohame

10 kl vienos temos konspektas

Elektromagnetiniai virpesiai tai labai aukšto dažnio srovė.joje periodiškai kinta:elektros krūvis, srovės stipris, įtampa.
Kondensatorius tai prietaisas kaupiantis elektros krųvį. Jį sudaro laidininkai atskirti izoliatoriumi. Laidininkai vadinami elektrodais. Elektrinė talpa tai laidininko savybė k

parazitinės bakterijos

Klasifikacija
Bakterijų formos
Jos yra klasifikuojamos, pagal esamą formą į:
– rutulines – gali būti pavienės arba susispietusios į krūveles.
– lazdelines – lazdelės formos bakterijos.
– spiralines – spiralės formos bakterijos, kablelio formos bakterijos.
– siūlines – įplonus siūlu