auditoriaus nepriklausomybė

TURINYS

ĮVADAS 2
1. AUDITORIAUS NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄVOKA IR PAGRINDINIAI JOS ASPEKTAI 3
2. NEPRIKLAUSOMUMO GRĖSMĖS IR RIZIKA 8
3. NEPRIKLAUSOMUMO APSAUGOS PRIEMONIŲ SISTEMOS 10
3.1 Audituojamų įmonių apsaugos priemonės 10
3.2 Auditoriaus bendrosios apsaugos priemonės 11
3.3 Audito įmonės n