Petrašiūnų gailestingumo namai

  VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS   KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS   TEOLOGIJOS KATEDRA  Raimondas Gleiznys  PETRAŠIŪNŲ GAILESTINGUMO NAMAI Referatas Pastoracinės teologijos studijų programa, valstybinis kodas 621V64001 Teologijos studijų kryptis Dėstytojas: Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas ________________ _______________ (Parašas) (Data) Kaunas, 2015   TURINYS ĮVADAS 3 1. PASAULIO IR LIETUVOS MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KAPUCINŲ ORDINO ISTORIJOS APŽVALGA (OFM Cap) … Read more Petrašiūnų gailestingumo namai