Neorganinių junginių chemijos paruoštukė

IA char.Chemiškai l.aktyvūs,kurių fizikinės ir cheminės sav. Paaiškinamos
valentinių e-ų konf.ns1,grupė,todėlbūdingas OL +1.Šie el.pirmieji
standartinių potencialų eilėje,todėl yra l.aktyvūs,pasižymi stipriomis
redukuojančiomis sav.ir oksiduojasi iki vinvalenčių jonų.Š.m. redukcinės
sav.stiprėja gr

Kvantinės chemijos paruoštukė

Energijos kvantuotumas energija perduodama tam tikrais dydžiais,t.y.KVANTUOTA.
Mechaniniai modeliai:
*švytuoklė.Juda tam tikru dažniu. Jos atsilenkimo kampas priklauso kokia bus energija.Jei suteiksime per mažą energija jos paprasčiausiai gali nepriimti.
E=n*h*Ц
n-sveikas kvantinis skaičius 0,