Pažintinė verslo praktika įmonėje

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………3
ĮMONĖS ISTORIJA……………………………………………………………………………………..4
ĮMONĖS GEOGRAFINĖ PADĖTIS…………………….………………………………………….4
ĮMONĖS VEIKLOS KRYPTIS, ASORTIMENTAS…………………………………………….5
ĮMONĖS TIPAI IR JŲ PRIVALUMAI…………………………………………………………….6
ĮMONĖS RINKOS STRUKTŪR