VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMAS

TURINYS

ĮVADAS 6
VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO METODOLOGINIAI PAGRINDAI 8
I. Reglamentavimas 8
II. Pagrindinės sąvokos 9
III.Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pardavimams 10
IV.Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams 12
V. Valiutinių sąskaitų likučių perkainojimai 15
VI. Sandorių užsienio vali