LR ĮSTATYMAI IR NORMINIAI AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS BUHALTERINĘ APSKAITĄ IR FINANSINĖS APSKAITOS SUDARYMĄ. VERSLO APSKAITOS STANDARTAI JŲ PASKIRTIS.

Turinys
Įvadas 3
LR įstatymai ir norminiai aktai, reglamentuojantys buhalterinę apskaitą ir finansinės apskaitos sudarymą 4
Verslo apskaitos standartai jų paskirtis 5
Išvados 10
Literatūra 11

Įvadas
Finansinė apskaita atspindi labai įvairią ir sudėtingą įmonių ūkinę veiklą, todėl ji negali