FANKAS

LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJA
REKREACIJOS IR SPRTO VADYBOS FAKULTETAS
REKREACIJOS, TURIZMO IR SPORTO VADYBOS KATEDRA
NEAKIVAIZDINIŲ STUDIJŲ CENTRAS
Projektinis darbas
ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ
Atliko: NTSV II studentės

Tikrino: Doc.Dr.

KAUNAS, 2007