Dominikonų ordinas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Pedagogikos fakultetas Edukologijos katedra „ Krikščioniškosios kultūros istorija“ Dominikonų ordinas: kilmė, raida, kultūrinis palikimas Referatas   2014, Klaipėda   TURINYS   ĮVADAS…………………………3 Darbe vartojamos sąvokos…………………………4 ELGETAUJANTYS ORDINAI…………………5 Elgetaujančių ordinų bažnyčia………………….6 DOMINIKONŲ ORDINAS……………………7 Dominikonų ordino atsiradimo istorija…………….8 Dominikonų ordino veikla Lietuvoje……………..10 Vilniaus šventųjų apaštalų Jokūbo ir Pilypo vienuolynas……..12 IŠVADOS…………………………14 LITERATŪRA………………………15 ĮVADAS Pirmosios vienuolijos atsirado … Read more Dominikonų ordinas