NEOTOMIZMAS KAIP UGDYMO FILOSOFINĖ KRYPTIS

NEOTOMIZMAS KAIP UGDYMO FILOSOFINĖ KRYPTIS Rašto darbas   TURINYS ĮVADAS 3 1.NEOTOMIZMO FILOSOFINĖ KRYPTIS 4,5 2. NEOTOMISTINĖ UGDYMO SAMPRATA IR RAIŠKA 6,7 3. KATALIKIŠKOJO RELIGINGUMO UGDYMAS 8 4. DVASINGUMO UGDYMAS – PERSPEKTYVUS AUKLĖJIMO TIKSLAS…………………………9,10 APIBENDRINIMAS, IŠVADOS 11,12 MENTALINIS ŽEMĖLAPIS. 13 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI…………………..14 Įvadas Neotomizmas tai oficialioji katalikybės filosofija, viena iš įtakingų Vakarų filosofijos krypčių. … Read more NEOTOMIZMAS KAIP UGDYMO FILOSOFINĖ KRYPTIS