argumentuotas tekstas

Argumentuotas tekstas

NPP: Valstybę valdyti padeda visuomeninė nuomonė, kurią įvairiais amžiais reprezentavo skirtingi socialiniai institutai: anksčiau visuomeninę nuomonę reikšdavo aristokratai, karaliai, bažnyčia, vėliau trečiasis luomas buržua, o dabar visuomeninę nuomonę išreiškia spauda, ben