Konstitucinė teisė. Nato.

Turinys Įvadas…………………………3psl Lietuvos įstojimo į NATO chronologija……………………….4psl. Lietuvos indėlis į tarptautines taikos operacijas……………………5psl. Svarbiausios Lietuvoje pernai vykusios NATO pratybos………………..6psl. Išvados…………………………10psl. Literatūros sąrašas…………………………11psl. Priedai…………………………12psl. Įvadas NATO- Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija, kuri buvo įkurta 1949m. po Antrojo pasaulinio karo. Šis aljansas buvo sukurtas, kad būtų palaikoma taika, nes tuo metu SSRS kėlė grėsmę Europos kontinento taikai ir … Read more Konstitucinė teisė. Nato.