Esė “Mano požiūris į mokinių pasiekimų vertinimo sistemą šalies bendrojo lavinimo mokykloje”

Mokymosi rezultatų vertinimas – viena iš aktualiausių visų laikų pedagogikos problemų. Plačiausia prasme vertinimas tai yra informacijos rinkimas, interpretavimas ir apibendrinimas, kad būtų galima padaryti sprendimą. Šiuo atveju mokymosi vertinimo privalumai yra: planavimo tikslumas mo