X įmonės analizė

RekREACIJOS PAGRINDŲ APKLAUSOS ANKETA

1. Maitinimo įmonė. Adresas. Su jumis bendraujančio įmonės atstovo pareigybė.
2. Ar bendradarbiaujate su Šiaulių miesto turizmo informacijos centru, kelionių agentūromis?
3. Kaip reklamuojate savo įmonę?
4. Kokių miestų ar šalių turistai svečiuojasi Jūsų į

Vadovavimo stilius

TURINYS

ĮVADAS 3
1. STRATEGINIO RINKODAROS PLANO TEORINĖ ANALIZĖ 4
1.1. Perspektyvų tyrimo samprata 5
1.2. Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė 6
1.3. Rinkodaros komplekso elementų charakteristika 10
1.4. Rinkodaros komplekso elementų funkcinių 11
1.5. Strategijų teorinė analizė