„EUROKOS“ ŽINOMUMAS IR REKLAMOS EFEKTYVUMAS

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA Buhalterinės apskaitos studijų programos 1 k. studenta „Eurokos“ žinomumas ir reklamos efektyvumas Rinkodaros pagrindų savarankiškas darbas Darbo vadovė: Šiauliai, 2016 TURINYS 1.Įvadas 3 1.Įmonės charakteristika 5 2.Tyrimo eigos aprašymas 6 3.Tyrimo rezultatų analizė 7 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 14 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 15 PRIEDAI: 1 … Read more „EUROKOS“ ŽINOMUMAS IR REKLAMOS EFEKTYVUMAS