Lietuvos savivaldybių funkcijos

TURINYS ĮVADAS…………………………3 1.Vietos savivaldos samprata…………………………4 2.Vietos savivaldos institucijos…………………………6 3.Savivaldybių funkcijos…………………………8 IŠVADOS…………………………11 LITERATŪRA…………………………12 ĮVADAS Demokratiją valstybėje sunku įgyvendinti, jei piliečiai tiesiogiai neįtraukiami į visuomenės valdymo procesą ir sprendimų priėmimą politiniais, ūkiniais, kultūriniais, ekologiniais bei kitais vietos bendruomenei rūpimais klausimais. Įvairiuose oficialiuose Lietuvos ir užsienio institucijų paskelbtuose dokumentuose savivalda apibrėžiama panašiai. Šiuo metu galiojančiame vietos savivaldos įstatyme … Read more Lietuvos savivaldybių funkcijos