Fiskalinė politika

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………… 2
Konstitucinės teisės sąvoka……………………………………………………… 3
Konstitucinės teisės samprata…………………………………………………… 4
Konstitucinės teisės normos……………………………………………………… 4
Konstitucinė teisės norma…………………………………………………… 5
Konstitucinės teisės norm

Valstybės pajamos ir išlaidos

Valstybės pajamų šaltiniai

Abstrakčiai kalbant galima teigti, kad valstybė – tai institucija, teikianti specifines paslaugas (tokias kaip krašto apsauga, švietimas, sveikatos apsauga visuomeninis saugumas ir t.t.) ir mainais už jas įvairių mokesčių pavidalu gaunanti pajamas į biudžetą. Norėdama a

Valstybės ekonominė politika

VALSTYBĖS EKONOMINĖ POLITIKA

TURINYS

I DALIS. VALSTYBĖS EKONOMINĖS POLITIKOS FORMULAVIMAS 2
1. Valstybės ekonominė sistema, ekonominė politika ir ekonomikos plėtros strategija 2
1.1. Valstybės ekonominė sistema 2
1.2. Valstybės ekonominė politika 3
1.3. Šalies socialinės-ekonominės

Pasaulio bankas ir jo institucijos

Pasaulio bankas – tarptautinė finansinė organizacija, kuri skolina pinigus finansuoti atsilikusių šalių projektus, spartinančius ekonominį jų vystymąsį.
PB įkurtas 1944 m. Bretton Woods vietovėje, Didžiojoje Britanijoje finansuoti pasaulio šalių plėtros programas, pasibaigus Antrajam pasauliniam ka

Tarpautinis valiutos fondas

TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS

Tarptautinis valiutos fondas (TVF; angl. International Monetary Fund – IMF) – 184 valstybes nares turinti tarptautinė organizacija. Ji įkurta skatinti tarptautinį bendradarbiavimą pinigų ir valiutų kursų politikoje, stiprinti ekonomikos plėtrą, didinti užimtumą ir sut

Reklama. Tikslai ir rūšys.

Turinys

Įvadas 3
Reklamos tikslai 4
Spaudos reklama 5
Spausdintos reklamos priemonės 5
Radijo reklama 6
Televizijos reklama 7
Kino reklama 7
Pašto reklama 7
Vitrinų reklama 8
Lauko (išorinė) reklama 9
Reklama ant transporto priemonių 9
Įpakavimo reklama 10
Foto reklama 10
Šviesos rek