laikai

PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINOUS PAST SIMPLE PAST CONTINOUS
SUDARYMAS Veiksmažodžio 1 forma Veiksmažodžio be forma ir veiksmažodis su galūne -ing Veiksmažodžio 2 forma arba veiksmažodis su –ed galūne Was/Were ir veiksmažodis su galūne -ing
Pvz. Teigiamam sakiny; I play; You play; He plays; I a