Vitolis Trušys

Vitolis Trušys

Autoriaus kuriniai

Asmenine informacija:
Gime 1936 m. Kaune.

Studijos:
1955 – 1961 m. studijavo Vilniaus Valstybiniame Dailes Institute (dabar Vilniaus dailes akademija).

Veikla:
Tapytojas – monumentalistas, profesorius, buves Šiauliu Universitet