Fastrac 8250

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
INDŽINERIJOS KATEDRA

MARTYNAS ŽEBRAUSKIS
Žemės ūkio technologijų studijų programos
1ŽŪ, gr. Studentas

AUGALININKYSTĖS MECHANIZAVINMO PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS ATASKAITA

PRAKTINIO DARBO UŽDUOTIS