SI VIENETŲ SISTEMA

SI VIENETŲ SISTEMA SAVARANKIŠKAS DARBAS NR.1 VADOVAS 2016-02-10 KLAIPĖDA, 2016 TURINYS 1. metrologiniai terminai 3 2. si VIENETŲ SISTEMA 7 3. VERČIŲ SKALĖS 11 4. TEISINĖ METROLOGIJA 12 Informacijos šaltinių sąrašas 13 1.metrologiniai terminai 1.Patikros sertifikatas- dokumentas, patvirtinantis, kad matavimo priemonės patikros rezultatas patenkinamas. 2. Santykinė matavimo paklaida- absoliutinės paklaidos ir matavimo rezultato santykis. 3. … Read more SI VIENETŲ SISTEMA