Ritmo ir ornamento reikšmė ir vieta lietuvių liaudies mene

TURINYS

Įvadas………………………………………………………….……….……………..2
I Ornamentas lietuvių liaudies darbuose………………………………………………3
1.1 Ornamentas lietuvių liaudies audiniuose………………………………………….3
1.2 Ornamentas lietuvių liaudies balduose……………………………………………7
1.3 Lietuvių liaudies statinių puošyba………………………………………………

A. Maceina: Egzistencijos vertė

TURINYS

TURINYS…………………………………………………………………………..2
I APIE AUTORIŲ…………………………………………………………………..3
II EGZISTENCIJOS VERTĖ……………………………………………………….6
III INTERPRETACIJA………………………………………………………………3
IV VIZIJA……………………………………………………………………………13
NAUDOTA LITERATŪRA…………………………………………………………14