Dailes istorija

SENOV?S ROMOS MENAS.
Valstyb? formuojasi nuo VIa.pr.m.e.. Tai buvo viena galingiausiø valstybiø. Kult?ra bendra su Graikijos. Pasiekiama klasikos pa?anga. Jai priklaus? visos Vakarø Europos valstyb?s Valstyb?s visuomenin? strukt?ra sud?tinga. Tiesiami keliai, tiltai (komunikaciniai), vandens kan