armalis

vAplinkosauga

Tai žmogaus santykis su aplinka( gamtą teršia vartotojas, o ne chemikas).Kaip taikiai sugyvent su aplinka („Common sense not so common“).
EPA- teisingai informuoti. Teisingus sprendimus priima politikai.
Žmonės įkvepia įvairias dujas, visas maistas oksiduojamas, kai kas iškvepia