Žemės servitutai

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETOTEISĖS FAKULTETOVIEŠOSIOS TEISĖS INSITUTAS TEISĖS FAKULTETOIŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ TEISĖS PROGRAMOS ŽEMĖS SERVITUTAIRašto darbas TIKRINO:  VERTINIMAS: … … … … … … … … … … Vilnius, 2018 TURINYS ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………………..3 1. SERVITUTO SAMPRATA IR RŪŠYS……………………………………………………………………………4-6 2. ŽEMĖS SERVITUTO NUSTATYMO PAGRINDAI………………………………………………………..6-9 3. NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS…………………………………………………………………………………….9-11 4. ŽEMĖS SERVITUTO PASIBAIGIMAS………………………………………………………………………11-12 IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………….13 LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………………………………..14 ĮVADAS Žemė yra ypatingas nekilnojamasis turtas, … Read more Žemės servitutai