,,Statistinių metodų taikymas versle“

Projektas ,,Statistinių metodų taikymas versle“ Hipotezių tikrinimas. Koreliacinė ir regresinė analizė Ataskaita Verslo tyrimo objektas – VU TVM studentai, gyvenantys bendrabučiuose. Hipotezės: Vidutinė 1 km kelionės kaina studentui 0.04 – 0.08 Eur. (apie vidurkį). Mažiausiai pusė respondentų yra ištikimi savo pasirinktai transporto priemonei (apie proporcijas). Vidutiniškai vyrai už kelionę moka 1 eur. daugiau nei moterys … Read more ,,Statistinių metodų taikymas versle“